Aanstekers! – programma

Wakker het enthousiasme aan van je personeel met Aanstekers! Dit half jaar engagement programma meet hoe enthousiast medewerkers werkelijk zijn en stimuleert hun betrokkenheid bij je organisatie. Bovendien leren medewerkers hoe ze het enthousiasme kunnen aansteken bij anderen.

Waarom dit programma?

Tijdens dit half jaar bieden we een programma aan waarin we in zes stappen samen kunnen bouwen aan structureel meer Aanstekers binnen en buiten de organisatie.

  1. Nulmeting
  2. Aanstekers gezocht! – event
  3. Aanstekers betrekken workshop
  4. Van werknemers naar merknemers workshop
  5. Vuur aanwakkeren event
  6. Effectmeting

Het programma vindt plaats op een locatie naar keuze. Vooraf bereiden we het voor met een klein team van sleutelfiguren uit je organisatie.

Nulmeting en event

Het programma start met een nulmeting onder de medewerkers. Ze krijgen vragen over hun persoonlijke betrokkenheid, beleving en enthousiasme. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor het event Aanstekers gezocht!, waarin we met medewerkers in gesprek gaan met behulp van (anonieme) stemsoftware via hun smartphone of tablet. Zo weet je als directie of bestuur wat er echt leeft onder je medewerkers. Bovendien leren medewerkers tijdens een leuke en interactieve pitchsessie met collega’s hoe ze in hun eigen woorden anderen enthousiast kunnen maken over je bedrijf.

Workshops

In twee kleinere workshops gaat een kernteam van acht deelnemers vervolgens met concrete acties aan de slag om de betrokkenheid van alle medewerkers te vergroten.  Het kernteam bedenkt acties om de medewerkersbetrokkenheid binnen de hele organisatie te vergroten. Het grote voordeel is dat de acties niet top-down, maar bottum-up bedacht zijn wat het gevoel van invloed en het draagvlak onder medewerkers verder zal vergroten. De impact van het programma wordt daardoor alleen maar groter.

Afspraak maken?

We praten je graag bij over de mogelijkheden van het programma voor jouw organisatie. Bel of mail met Pitvis.