Disclaimer

Pitvis besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.pitvis.nl. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter geen rechten worden ontleend. Pitvis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.pitvis.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Pitvis toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Pitvis kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.