In drie fases naar een sterk merk

Pitvis begeleidt merktrajecten van visie naar communicatie. Van A tot Z. Eerst verdiepen, dan verbinden en verleiden. Dit zijn de drie fases die Pitvis onderscheidt bij het bouwen van een sterk merk. In elke fase kan Pitvis adviseren en of communicatie realiseren.

Verdiepen

‘Sense of urgency’ creëren. Pitvis verzamelt samen met u feiten die nodig zijn om het belang van een merktraject concreet te onderbouwen en over te brengen aan de interne organisatie. Om betrokkenheid en draagvlak te creëren. Hierna stellen we een merkteam samen: een kopgroep van formele en informele leiders in de organisatie. Commitment vanuit de top is hierbij essentieel.

Kern en koers bepalen. Met het merkteam analyseren we waar de organisatie staat. En waarom de organisatie bestaat? Wat zijn de kernwaarden en kwaliteiten? Wat is de huidige visie en strategie? Hoe bleven werknemers de organisatie? En wat is het imago onder relaties en klanten? Welke koers wil de organisatie varen?

Merkidentiteit en positionering (her)definiëren. Met de voorbereide uitgangspunten kan de visie worden vertaald naar een merkidentiteit. Deze stap geeft duidelijkheid over merkpersoonlijkheid, merkcompetenties, merkbelofte en de merkkern. Ook stellen we vast welke positie uw organisatie wil innemen in de markt.

Verbinden

Werknemers inspireren. Met de nieuwe merkuitgangspunten kunnen werknemers worden meegenomen, zodat ze van werknemers veranderen in trotse merknemers. Dat kan bijvoorbeeld met een merkdag waarin ze aan de slag gaan met het nieuwe merk. Een onderdeel hierin kan een workshop zijn over de betekenis van merken in het algemeen. Van daaruit wordt de koppeling gemaakt naar het nut van het eigen merk. Kijk voor een voorbeeld naar de case Impuls Kinderopvang.

Verleiden

Communicatie ontwikkelen. Dit is de fase waarin het merk een gezicht krijgt in de vorm van effectieve communicatiemiddelen die de merkidentiteit verbeelden. Die communicatie kan ook al in het interne traject worden ingezet om werknemers te motiveren. Maar voorop staat in deze fase de focus op externe doelgroepen. Klanten verleiden om ambassadeur te worden.