Impuls Kindercampus – animatie

Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar is het aanbod versnipperd. Voorscholen, kinderdagverblijven, basisscholen en buitenschoolse opvang lijken wel eilandjes: verschillende kansen, leeftijden en ontwikkelprogramma’s. Om een einde te maken aan de versnippering en elk kind gelijke kansen te bieden, introduceert Impuls de Kindercampus.

Niet alleen voor ouders en kinderen is deze aanpak nieuw, maar ook voor Impuls- medewerkers. Tijdens interne wijkbijeenkomsten werd het personeel geïnformeerd over het hoe en waarom van de kindercampus. Speciaal voor deze bijeenkomsten ontwikkelde Pitvis samen met producent In60seconds een explanimation waarin op kinderlijk eenvoudige wijze de kindercampus werd uitgelegd. De animatie is met heel veel enthousiasme ontvangen en heeft onder het personeel ook bijgedragen aan een gevoel van trots op de kindercampus.

“Roderik heeft ons vanuit Pitvis begeleid bij het maken van een explanimation over ons Kindercampus-concept. Dit traject is succesvol verlopen. Een ingewikkeld, onduidelijk concept is teruggebracht tot de kern en vertaald in een krachtig communicatiemiddel. Roderik is een zeer gedreven communicatie-adviseur en levert altijd een prachtig eindresultaat.”
Sylvia den Hollander, bedrijfsmanager Impuls