Ministerie BZK, VNG, LPBL – animatie

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor vrijwel alle ondersteuning aan kwetsbare huishoudens. De budgetten die daarbij horen nemen echter af, terwijl het beroep op voorzieningen blijft groeien. De zorg zal anders moeten worden ingericht om méér te kunnen doen met minder geld.

In opdracht van Het ministerie van Binnenlandse Zaken, De vereniging van Nederlandse Gemeenten en LPBL, ontwikkelde Pitvis samen met producent In60seconds voor beleidsmakers en besturen een explanimation over het nut van Maatschappelijke Kosten en Batenanalyses.

” Pitvis heeft ons ondersteund bij het opdrachtgeverschap voor een explanimation. Dat was een bijzonder prettige samenwerking. Roderik was in staat om ons verhaal om te zetten in krachtige beeldtaal. Hij luistert goed, heeft oog voor detail en vervult een fijne brugfunctie tussen opdrachtgever en creatieven. In ons geval heeft dat geleid tot een voltreffer: het filmpje is met veel bijval ontvangen in het veld en wordt veelvuldig gedeeld.”

Merei Lubbe, partner LPBL