PEPP – huisstijl

In opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang ontwikkelde Pitvis het merk PEPP voor een pilot rondom permanente educatie in de kinderopvang. 

PEPP staat voor Permanente Educatieplatform Pedagogisch Professionals. Via het online platform van PEPP kunnen professionals in de kinderopvang hun kennis rondom kinderopvang bijspijkeren aan de hand van leermodules, filmpjes en artikelen. Ook maken ze hier proeftoetsen ter voorbereiding van een landelijke eindtoets.

Naast de merknaam en een pay off ontwikkelde Pitvis in samenwerking met De Designpolitie een logo en een huisstijl voor PEPP. De vormtaal verwijst naar de lesmodules en bouwstenen die PEPP aanbiedt voor de basis van groei.